Bảng giá và cách tính

Hiện tại, giá tính mua hộ theo công thức:

(Giá sản phẩm + 5% + Phí ship nội địa Nhật + Phí vận chuyển quốc tế) x Tỷ giá

 

Đối tượng

Phí dịch vụ

Phí ship nội địa/ phí thanh toán tại Nhật(nếu có)

Cước vận chuyển

Tỷ giá( tùy thuộc giai đoạn)

Khách lẻ

5%

Tùy thuộc vào đơn hàng

200k/1kg

Theo giá thị trường

CTV

2-3% tùy theo

Tùy thuộc vào đơn hàng

170k/1kg

Theo giá thị trường

Đại lý

10y-20y/1sp tùy thuộc vào giá trị của sản phẩm

Tùy thuộc vào đơn hàng

165k/1kg

Theo giá thị trường

Giỏ hàng

Danh sách so sánh